Contractul de Reformă Sectorială (CRS) pentru Zona de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare (DCFTA)

Economie mai puternică
DCFTA
16 040 000 Euro
Comisia Europeană
2014 - 2018
Finalizat
Obiectivul general al DCFTA CRS și sprijinul său complementar a fost de a asista Guvernului Republicii Moldova în promovarea creșterii durabile și incluzive, consolidarea și îmbunătățirea guvernanței democratice și economice și asigurarea dezvoltării economice ulterioare.

Proiectul vizează îmbunătățirea aspectelor cheie ale competitivității în conformitate cu politicile și reformele prevăzute în Acordul de Asociere (AA) / DCFTA în domeniile infrastructurii de calitate, supravegherii pieței și executării, inclusiv a produselor și serviciilor industriale și non-industriale, a competitivității IMM-urilor prin dezvoltarea și diversificarea condițiilor și oportunităților pieței interne și externe a Republicii Moldova.

 

Grupuri țintă:

 

Cetățeni moldoveni, antreprenori, IMM-uri, precum și Ministerul Economiei și instituțiile sale subordonate (ODIMM, MIEPO, CPA, MOLDAC, ANSA). Activitățile de creare a conștientizării de DCFTA acoperă o gamă largă de grupuri țintă, incluzând, dar fără a se limita la, funcționarii publici moldoveni, întreprinderile interne, potențialii exportatori moldoveni și cetățenii moldoveni în general.

 
Realizări:

 

De la înființarea sa în 2014, DCFTA CRS:
-  A achiziționat pentru laboratoarele de testare selectate din Moldova, precum și pentru Agenția pentru Protecția Consumatorilor din Moldova și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor o gamă largă de echipamente și materiale de testare compatibile cu standardele UE;
-  A introdus noi proceduri de control al produselor și serviciilor în cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, utilizând analiza managementului riscurilor;
-  A oferit peste 1.000 de granturi individuale pentru competitivitatea IMM-urilor, vizând în special femeile antreprenor;
-  A organizat peste 25 de misiuni specifice de export către piețele cheie potențiale ale UE pentru exportatorii moldoveni potențiali și existenți care acoperă o gamă largă de sectoare, incluzând dar fără a se limita la fructe și legume, industria automobilelor, textile, TIC, mașini și utilaje;
-  A asigurat participarea a peste 7.500 de participanți (din care 4,000 de femei) în diferite evenimente de vizibilitate și comunicare a DCFTA.

 

Impact:

 

-  O schimbare semnificativă a modelului comercial al Moldovei cu UE (de la punerea în aplicare a DCFTA CRS, UE reprezintă deja peste 60% din totalul exporturilor moldovenești);
-  Creșterea competitivității întreprinderilor din Moldova pe piața internă și internațională, inclusiv diversificarea produselor și serviciilor moldovenești prin acordarea de granturi individuale către IMM-urile din Moldova pentru dezvoltarea afacerilor, ca rezultat peste 2000 de locuri de muncă cu normă întreagă sunt create începând cu 2014, din care peste 800 de locuri sunt alocate femeilor;
-  Accesul consumatorilor moldoveni la o gamă mai largă de produse și servicii de valoare mai mare.

 
Relevanță:

 

DCFTA CRS a contribuit în mod direct la implementarea efectivă și eficientă a Acordului între UE și Moldova pentru Zona de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare (DCFTA), parte integrantă a Acordului de Asociere între Republica Moldova și UE, care a intrat în vigoare pe 26 noiembrie 2015.

 
Durabilitate:

 

Acordul DCFTA (CRS) a creat noi oportunități pentru comerț și creștere economică și a făcut ca guvernanța comercială și elaborarea politicilor în țară să fie mai deschise și mai incluzive. În acest context, CRS DCFTA a contribuit astfel la generarea de noi locuri de muncă, la scăderea prețurilor și la asigurarea unor standarde mai bune de protecție a consumatorilor. Noul tip de controale bazate pe analiza riscurilor va permite implementarea durabilă a noilor reguli și reglementări bazate pe acquis-ul UE.

 
 
 
 
 

Locație și contacte

DCFTA
+ 373 22 29 22 11

Galerie foto și video