Construcția Punctului de Trecere a Frontierei Operat în Comun „Palanca” pe teritoriul Republicii Moldova

Conectivitate mai puternică
5 560 000 Euro
PNUD
2015 - 2018
Finalizat
Obiectivul acțiunii a fost instituirea unui punct de trecere a frontierei operat în comun (JOBCP) la Palanca, pe teritoriul Republicii Moldova, respectând toate standardele și principiile UE pentru JOBCP, asigurând condiții îmbunătățite pentru afaceri și comerț, precum și pentru facilitarea unei mișcări sigure, în securitate și prietenoase în materie de gen a persoanelor și mărfurilor peste frontieră, contribuind astfel la stabilizarea economică și la dezvoltarea durabilă a regiunii.

Proiectul a contribuit la un obiectiv mai larg de „frontiere mai sigure și mai deschise” între Ucraina și Moldova. Impactul anticipat de termen lung este de a contribui la facilitarea fluxurilor comerciale și de migrație între cele două țări.

 

S-a urmărit scopul accelerării fluxului de trafic prin reducerea timpului mediu al trecerii frontierei cu 20%, datorită procedurilor simplificate de trecere a frontierei, prin evitarea dublării funcțiilor și folosirea principiului „din mână în mână” și de „ghișeu unic” la JOBCP.

 

Desfășurarea activităților „sub un singur acoperiș” și în conformitate cu procedurile operaționale standard acceptate universal oferă agențiilor de control la frontieră (paza de frontieră și vamă) și altor autorități relevante posibilitatea de a face un schimb mai rapid și mai sigur de informații despre persoane, vehicule și mărfuri, oferă posibilitatea creării de rețele locale între agenții pentru schimbul direct de informații, ceea ce poate contribui semnificativ la eficiența procedurilor de control la frontieră și poate spori nivelul încrederii reciproce. Prin activități comune și bine coordonate, agențiile pot atinge un nivel mai ridicat de eficiență în facilitarea comerțului și în combaterea criminalității transfrontaliere.

 

JOBCP va reduce riscurile de corupție, deoarece agențiile de control la frontieră lucrează în aceleași spații, nivelul de transparență este mai ridicat și va spori combaterea criminalității transfrontaliere prin cooperarea consolidată și posibilitatea de a rezolva problemele pe loc, implicând imediat toate agențiile relevante.

 

Proiectul va reduce costurile financiare și administrative datorită eliminării punctelor de control de la Mayaki și Udobne pe teritoriul Ucrainei.

 
Beneficiari:

Publicul larg și întreprinderile care tranzitează frontiera de stat la Palanca; Serviciul Vamal al Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei, Poliția de Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova, Serviciul de Grăniceri de Stat al Ucrainei, precum și autoritățile responsabile de siguranța alimentelor (agenții veterinare și fitosanitare) din ambele țări.

 
Realizări:

Proiectul a atins obiectivele în conformitate cu Descrierea Acțiunii. Lucrările de construcție ale JOBCP au fost realizate, inclusiv demolarea clădirilor învechite, extinderea și nivelarea teritoriului punctului de trecere a frontierei, construcția platformei de beton, construcția clădirii administrative principale, a clădirii pentru controlul detaliat al mărfurilor și a cabinelor de control. JOBCP a fost echipat cu rețelele informaționale și utilitățile necesare, precum și cu echipamentele integrate și portabile necesare pentru a asigura funcționarea eficientă a JOBCP.

 

Adăugător la obiectivele inițiale, construcția nodului rutier dintre JOBCP și autostrada Odessa-Reni la ieșirea în Ucraina a fost gestionată de proiect ca o activitate importantă și esențială pentru punerea în funcțiune a JOBCP.

 

JOBCP funcționează integral și neîntrerupt din momentul lansării oficiale pe 28 decembrie 2018.

 

Contacte:

PNUD Moldova

Casa Națiunilor Unite, str. 31 August 131, Chisinau, MD-2012, Moldova; tel: +373 22 22 00 45; e-mail:

registry.md@undp.org

Alla Skvortova, Lider al Cluster-ului de Guvernanță Eficace, e-mail: alla.skvortova@undp.org

Locație și contacte

PNUD Moldova
+373 22 220 045

Galerie foto și video