Consolidarea procesului de elaborare a politicilor în contextul punerii în aplicare a Acordului de Asociere

Guvernanță mai puternică
1,825,000.00 EUR
Un consorțiu între Lattanzio Advisory SpA (lider de consorțiu), Particip GmbH, Linpico și Agriconsulting Europe S.A.
2018 - 2020
În curs de desfășurare
Proiectul va susține în mod direct trei instituții principale (Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Cancelaria de Stat și Ministerul Finanțelor) pentru îndeplinirea sarcinilor care se referă la elaborarea politicilor, care implică toate etapele procesului de elaborare a politicilor, începând cu identificarea necesităților, elaborarea de politici, calcularea costurilor, proiectarea bugetului și aprobarea actelor juridice necesare pentru punerea efectivă în aplicare a politicilor.
Proiectul va susține în mod direct trei instituții principale (Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Cancelaria de Stat și Ministerul Finanțelor) pentru îndeplinirea sarcinilor care se referă la elaborarea politicilor, care implică toate etapele procesului de elaborare a politicilor, începând cu identificarea necesităților, elaborarea de politici, calcularea costurilor, proiectarea bugetului și aprobarea actelor juridice necesare pentru punerea efectivă în aplicare a politicilor.

Obiectivul general al proiectului este de a spori capacitățile instituționale și de resurse umane ale administrațiilor publice centrale și locale de a elabora și implementa politici bazate pe dovezi și de a asigura prestarea eficientă și eficientă a serviciilor administrative de înaltă calitate în conformitate cu principiile Europene ale Administrației Publice.

Scopul acestui proiect constă în următoarele:

  • A contribui la reforma pe orizontală a procesului de reformă a administrației publice din Moldova pentru îmbunătățirea procesului de elaborare a politicilor în cadrul Guvernului Republicii Moldova.


  • A constitui capacității administrative și de coordonare operațională în cele trei instituții principale din cadrul Centrului de Guvernare: Cancelaria de Stat ca coordonator de politici, Ministerul Finanțelor ca autoritate bugetară și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, în calitate de coordonator al monitorizării Acordului de Asociere.


Beneficiari::

Proiectul va susține în mod direct trei instituții principale (Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Cancelaria de Stat și Ministerul Finanțelor) în calitate de parteneri principali ai proiectului, precum și beneficiarii secundari ai proiectului - ministerele de resort și alte instituții publice din Moldova

Informația de contact:

Cancelaria de Stat:
e-mail: cancelaria@gov.md
adresa: Chișinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1, MD-2033

Ministerul Finanțelor:
e-mail: cancelaria@mf.gov.md
adresa: Chișinău, 7 Constantin Tănase str., MD-2005

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene:
e-mail: secdep@mfa.gov.md
adresa: Chișinău, 80, 31 August 1989 str., MD-2012
Results:

Rezultatul 1: Capacitățile Guvernului Republicii Moldova de a se alinia la acquis-ul comunitar și de a implementa Acordul de Asociere sunt susținute, iar planificarea Agendei de Asociere de către MAEIE în concordanță cu Cancelaria de Stat și Ministerul Finanțelor este consolidată.

Rezultatul 2: Elaborarea politicilor bazată pe dovezi este promovată, iar capacitatea de elaborare a legislației este susținută printr-o procedură unificată pentru evaluarea ex-ante a impactului economic și social, inclusiv planificarea strategică bazată pe proiecțiile macroeconomice și evaluarea surselor disponibile de finanțare interne și externe.

Rezultatul 3: Capacitățile, procedurile și mecanismele de informare pentru coordonarea politicilor sunt modernizate prin sisteme și reguli (de procedură) de comunicare compatibile sau unificate, iar rolurile și responsabilitățile între funcțiile guvernului sunt delimitate.

Rezultatul 4: Mecanismele de consultări publice în contextul elaborării politicilor sunt îmbunătățite pentru o transparență și responsabilizare sporită a Guvernului față de cetățeni.

Tibor Draskovics, Team Leader, Key Expert 1
email: draskovics@lattanziokibs.com
GSM:+373 6 075 7483

Locație și contacte

Chișinău
+373 6 075 7483

Galerie foto și video