Consolidarea capacităților Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Guvernanță mai puternică
999,911.32 Euro
The German Foundation for International Legal Cooperation and Ministry of Justice of Latvia
2017 - 2020
În curs de desfășurare
Obiectivul general al acestui Proiect este asigurarea unui înalt nivel de protecție a datelor cu caracter personal și respectarea dreptului la viață privată în Republica Moldova, în conformitate cu cadrul legal și standardele Uniunii Europene. Al doilea scop important este sprijinirea schimbului legal de date cu caracter personal între statele membre UE și Republica Moldova dincolo de luna mai 2018, când în statele membre UE se va aplica direct Regulamentul general privind protecția datelor și cînd urmează să fie transpusă în legislația națională Directiva 2016/680.

 

Obiectivul Proiectului Twinning este triplu:

 

  • armonizarea legislației naționale a Republicii Moldova în domeniul protecției datelor cu cadrul și standardele legale ale Uniunii Europene 

  • consolidarea capacităților Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

  • creșterea gradului de sensibilizare a legislației privind protecția datelor la subiecții de date, operatorii de date și persoanele împuternicite de operatorii de date.

 

Rezultate obligatorii:

  1. Legislația națională privind protecția datelor cu caracter personal armonizată cu acquis-ul comunitar, inclusiv cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor și Directivei UE 2016/680 prin:

  2. Capacitățile Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și ale altor părți interesate relevante în aplicarea legii privind protecția datelor cu caracter personal –consolidate

  3. Nivelul de sensibilizare privind principiile, dispozițiile legale și implicațiile Regulamentului general privind protecția datelor în rândul persoanelor vizate (publicului larg), al operatorilor de date și al procesatorilor de date (societăți private, autorități centrale și locale) este sporit

Locație și contacte

Centrul Național de Date cu Caracter Personal
+373-22-820801

Galerie foto și video