Consolidarea capacităţilor şi competenţelor AIPA în vederea administrării măsurilor de sprijin în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale conform normelor şi standardelor UE

Economie mai puternică
Agricultură
1,200,000 Euro
Austria, Agrarmarkt Austria: AMA
2016 - 2018
În curs de desfășurare
Obiectivul general al proiectului este de a sprijini Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) în îmbunătățirea capacității sale financiare și a guvernanței în vederea punerii în aplicare a politicii agricole și de dezvoltare rurală. Obiectivul specific al proiectului este de a consolida capacitatea instituțională a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) în administrarea măsurilor de sprijin pentru ADR în conformitate cu normele și standardele UE. Proiectul Twinning sprijină AIPA să administreze noile măsuri de asistență privind plata în avans.
Realizări:
 
Rezultatele acestui proiect sunt definite după cum urmează: o nouă/actualizată structură organizatorică și o bază legală pentru AIPA în conformitate cu cerințele UE; o documentație cuprinzătoare care conține toate funcțiile AIPA; consolidarea capacităților instituțională prin formare continuă, ateliere și formare profesională pentru întreg personalul AIPA, precum și vizite de studiu și stagii.
 

Locație și contacte

Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, Chișinău

Galerie foto și video