Consolidarea capacităţii societăţii civile pentru participarea incluzivă în societate a celor mai marginalizaţi părinţi şi copii

Societate mai puternică
299,491.01 Euro
CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie în parteneriat cu Hope and Home for Children (HHC) Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
2015 - 2017
Finalizat
Proiectul de 3 ani a consolidat rolul a 28 de organizații ale societății civile (CSO) în promovarea drepturilor copiilor și contribuirea la reforma sistemului de protecție a copilului în Republica Moldova.

28 de OSC-uri din 13 raioane ale țării au lucrat umăr la umăr cu autoritățile publice locale pentru a face schimbări pentru familiile și copiii din mediile social vulnerabile. Ca urmare, peste 900 de familii cu copii au beneficiat de ajutor și sprijin din partea comunității unde locuiesc.

OSC-urile locale au beneficiat de coaching, mentorat, formare profesională și granturi mici. În același timp, au fost organizate evenimente speciale și mese rotunde, unde OSC-urile au avut un rol cheie de catalizator și susținător al celor mai vulnerabile familii. Au fost identificați și formați 22 de autoavocați care au beneficiat de îndrumare și mentorat pentru a inspira alte persoane și pentru a genera schimbări.

 
Realizări:
 

OSC-urile au raportat un nivel mai înalt de înțelegere și aplicare a practicilor de promovare, o mai bună înțelegere a protecției copilului și o mai bună vizibilitate a organizației și a activității sale la nivel de regiune. Beneficiarii finali ai acțiunii sunt copiii expuși riscului. Unul dintre principalele rezultate obținute după implementarea acțiunii este reducerea cu 47% a numărului de copii cu vârste cuprinse între 0 și 7 ani din grupuri vulnerabile și subreprezentate, admiși în instituțiile educaționale (instituțiile preșcolare din Bălți și Chișinău).

 

Au fost obținute următoarele rezultare:

 

-  28 OSC și-au îmbunătățit capacitățile de advocacy;
-  108 profesioniști în domeniul protecției copilului au fost instruiți;
-  977 de familii vulnerabile au fost identificate și sprijinite;
-  22 de autoavocați au fost selectați și formați.

 

O activitate importantă cu valoare adăugată a fost apelul publicului către autorități de a identifica oportunități viabile de finanțare în contextul descentralizării financiare, în vederea implementării Strategiei de protecţie a copilului 2014-2020. Recursul a fost trimis Parlamentului, oficiului primului-ministru, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, precum și prezentat în cadrul reuniunii Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, în aprilie 2016, în prezența premierului. În mai 2016, ca o activitate ulterioară, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a creat un grup de lucru privind finanțarea serviciilor sociale și noi am fost invitați să participăm; astfel, am putut să verificăm eforturile noastre de promovare.

Locație și contacte

Str. Mihai Eminescu 13, Chișinău, or. Codru
+373 22 24 32 26

Galerie foto și video