Colaborarea pentru Protecția Mediului în Bazinul Mării Negre

Conectivitate mai puternică
2.200 000 Euro
2007 - 2009
Finalizat
Proiectul contribuie la dezvoltarea durabilă, monitorizarea biologică şi evaluarea poluării în localităţile din bazinul Mării Negre, precum şi la elaborarea documentelor pentru constituirea rezervaţiilor marine. Proiectul are patru componente principale: Legislativ şi Instituţional, Gestionarea Integrată a Zonei de Coastă, Monitoringul Calităţii Apei şi Biodiversităţii.
Obiective:

 

Prevenirea şi reducerea cantităţii de poluanţi, revărsate în râu sau direct în mare, prin managementul durabil şi/sau protecţia resurselor naturale, inclusiv a resurselor de apă şi a biodiversităţii din bazinul Mării Negre;

Extinderea cooperării regionale şi promovarea acordurilor pentru protecţia Mării Negre, în special a Convenţiei pentru Protecţia Mării Negre împotriva Poluării (Convenţia de la Bucureşti) şi alte documente;

Consolidarea capacităţilor naţionale de dezvoltare şi implementare a legislaţiei de mediu în conformitate cu Convenţia de la Bucureşti;

Armonizarea cadrului legislativ existent cu legislaţia Uniunii Europene în domeniul apelor, în special cu Directiva Cadru privind Apa şi Directiva privind Strategia Marină.

 

Grupuri-țintă:

 

Locuitorii din mediul urban şi rural din zona de coastă şi din bazinele râurilor.

Locație și contacte

Str. Cosmonauților 9, of. 712, Chișinău
+373 22 22 14 26

Galerie foto și video