Asistență tehnică pentru susținerea Biroului Național de Statistică din Republica Moldova

Economie mai puternică
EUR 1 799 900
Societatea Geografică Italiană – Secția de Cercetare și Dezvoltare (URS); Institutul Italian de Statistică - ISTAT; Statistica - Polonia; Statistica - Danemarca.
2019 - 2021
În curs de desfășurare
Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacităților Biroului Național de Statistică (BNS) al Republicii Moldova pentru o aliniere efectivă la normele și standardele UE, în conformitate cu capitolul 6 al Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, inclusiv generarea sistematică a datelor dezagregate după gen și vârstă, acolo unde este cazul.

În particular, proiectul are ca scop:

 

 • consolidarea rolului de coordonare al Biroului Național de Statistică în cadrul Sistemului Național de Statistică și a capacităților acestuia de a accesa și utiliza registrele administrative și alte surse de date ale instituțiilor din Moldova în scopuri statistice, menite să sporească încrederea publicului, să asigure o calitate și o precizie înaltă a datelor statistice furnizate și procesate;

 

 • promovarea armonizării statisticilor în conformitate cu standardele UE și cu cele internaționale prin asigurarea generării, analizei și diseminării eficace a statisticilor oficiale, urmând cele mai bune practici implementate în Sistemul Statistic European prin adoptarea de noi tehnologii și metode de colectare și prelucrare a datelor.

 

Rezultatele anticipate ale Proiectului sunt:

 

 • Oferirea de abilități profesionale relevante și suficiente statisticienilor și personalului de susținere al BNS și altor producători de date pentru a genera date de calitate înaltă și a armoniza metodologiile existente pentru statistica națională;

 

 • Aplicarea cu succes a standardelor statistice ale UE în Moldova prin transfer de cunoștințe și practici bune către BNS în materie de generare și diseminare a datelor statistice;

 

 • Stabilirea unor mecanisme instituționale (politici, reguli și proceduri de cadre) pentru dezvoltarea, menținerea și îmbunătățirea performanței cadrelor de la BNS;

 

 • Revederea legislației, care afectează generarea statisticilor oficiale și sporirea accesului la date administrative și creștere utilizării datelor administrative în scopuri statistice, pentru îmbunătățirea coordonării sistemului național de statistică (SNS) și simplificarea formularelor pentru interviuri și colectarea datelor.

 

 • Examinarea proceselor statistice, identificarea standardelor internaționale de calitate pentru aplicare la nivel național și stabilirea regulilor și procedurilor corespunzătoare ale sistemului de management al calității pentru a fi implementate treptat în SNS.

 

 • Elaborarea ghidurilor și rapoartelor de calitate pentru procesele statistice, precum și a politicilor de gestionare a datelor statistice în materie de confidențialitate a datelor, personalizare și acces la micro-date;

 

 • Transferul competențelor și abilităților în implementarea standardelor de calitate pentru procesele de generare a datelor statistice utilizate de BNS la nivelul altor producători de date și certificarea acestora cu statutul de producător oficial de date statistice.

 

 • Îmbunătățirea generării de date în domeniile macroeconomic, agricol, de afaceri și social, în conformitate cu standardele europene și internaționale;

 

 • Elaborarea unor cercetări statistice noi, diversificarea produselor și serviciilor statistice și utilizarea maximă a altor surse de date disponibile;

 

 • Promovarea unei cooperări și coordonări mai bune cu alți producători de date (autorități publice centrale și locale responsabile de date oficiale și administrative) pentru a asigura contribuția acestora întru respectarea standardelor și cerințelor internaționale ale UE și ale cerințelor statistice.

 

 • Elaborarea unui sistem informațional integrat pentru a standardiza sistematic aplicațiile în fiecare fază a procesului de producer a datelor, inclusiv în sistemul de metadate;

 

 • Diversificarea și modernizarea metodelor de colectare, imputare, validare a datelor și a instrumentelor de difuzare prin aplicarea de tehnologii, instrumente și proceduri noi de informare și comunicare, pentru a asigura un răspuns prompt la cerințele utilizatorilor și pentru a îmbunătăți serviciile statistice;

 

 • Abilitarea utilizării tehnologiilor și dispozitivelor moderne de colectare, prelucrare, stocare și difuzare a informațiilor statistice prin oferirea de asistență tehnică și tehnologică direcționată.

 

Beneficiari:

 

Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova

D-na Aurelia Spataru, Director General Adjunct

aurelia.spataru@statistica.gov.md

 

Date de contact:

 

Dl. Piero Fibbi

Societatea Geografică Italiană, Secția de Cercetare și Dezvoltare (URS)

urs.adm@societageografica.it 

Locație și contacte

str. Grenoble 106, MD-2019, Chișinău

Galerie foto și video