Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă Sectorială Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)

Economie mai puternică
Agricultură
64.000.000 Euro
Guvernul Republicii Moldova (suport bugetar), Corporația Agrarmarkt (AMA, Austria) (proiect twinning), Agenția de Stat pentru Intervenție în Agricultură (SZIF, Republica Cehă), Agenția pentru restructurare și modernizare a agriculturii (ARMA, Polonia)
2015 - 2020
În curs de desfășurare
Obiectivele generale ale ENPARD sunt: 1) asistarea Guvernului Republicii Moldova în eradicarea sărăciei, promovarea creșterii durabile și incluzive, consolidarea și îmbunătățirea guvernării democratice și economice; 2) să încurajeze consolidarea încrederii în Republica Moldova, urmărind - prin intermediul unei componente specifice - regiunile și unitățile administrativ-teritoriale cu statut special.
Programul își propune să contribuie la următoarele:

 

-  Creșterea investițiilor în modernizarea lanțurilor agricole, agroalimentare și furajere, care îndeplinesc cerințele UE în materie de siguranță alimentară și de calitate;
-  Consolidarea investițiilor în infrastructura fizică și serviciile rurale în sprijinul dezvoltării sectorului agricol și agroalimentar;
-  Creșterea ocupării forței de muncă și a oportunităților de venit în zonele rurale în sprijinul sectorului agricol și agroalimentar;
-  Îmbunătățirea administrării agricolă și rurală (de exemplu, îmbunătățirea capacității financiare a guvernului de a realiza obiectivele politicii agricole și de dezvoltare rurală, promovarea politicilor și a reformelor în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale);
-  Cooperarea consolidată cu regiunile și unitățile administrativ-teritoriale cu statut special (UTA Găgăuzia și Taraclia);
-  Intensificarea dialogului politic cu organizațiile societății civile din sectorul agricol și al dezvoltării rurale.

 

Grupuri țintă:
 

Toți cetățenii care trăiesc în zonele rurale, angajații din agricultură și alte sectoare situate în zonele rurale și întreprinderile din agricultură, ÎMM-urile din mediul rural și organizațiile societății civile.

 
Realizări:
 
-  În anul 2016 s-au plătit 618 milioane lei sub formă de subvenții pentru 4 894 fermieri și agenți economici din sectorul agroalimentar;
-  Aproximativ 3000 de fermieri au adoptat noi tehnici de producție pentru creșterea productivității și a calității producției;
-  99 de ferme de creștere a animalelor au fost modernizate pentru a respecta cerințele privind siguranța alimentară;
-  Au fost modernizate 184 unități de procesare a recoltei;
-  Au fost înființate 3 500 ha de podgorii noi;
-  100 de noi locuri de muncă create, direct legate de îmbunătățirea condițiilor de viață în zonele rurale (viitoare);
-  120.000 de persoane au beneficiat de servicii îmbunătățite și infrastructură renovată (viitoare).
 
Impact:
 

-  Creșterea competitivității sectorului agroalimentar;
-  Creșterea oportunităților de angajare în zonele rurale;
-  Scăderea sărăciei;
-  Îmbunătățirea standardelor de viață.

 

Actualitate:
 

Unul dintre principalele neajunsuri din sectorul agricol și al dezvoltării rurale este lipsa de competitivitate a produselor agricole, migrația persoanelor care părăsesc zonele rurale și lipsa de oportunități de angajare în zonele rurale.

Creșterea competitivității sectorului și îmbunătățirea nivelului de trai, reducerea sărăciei în zonele rurale prin investiții în modernizarea fermelor și înființarea de întreprinderi în domeniul agro-alimentar, crearea de oportunități de angajare prin sprijinirea investițiilor pentru întreprinderile nou înființate și ÎMM-uri din zonele rurale și investițiile în infrastructura de scară mică vor genera impulsul necesar dezvoltării socio-economice în regiunile Moldovei.

Locație și contacte

Galerie foto și video