Asistență tehnică și activități de consolidare a capacității în sectorul sănătății între ambele maluri ale Nistrului

Societate mai puternică
1.500.000 Euro
Organizația Mondială a sănătății, sediul în Republica Moldova
2015 - 2018
Finalizat
Obiectivul general al acțiunii este de a îmbunătăți starea de sănătate a populației din Republica Moldova, în special în regiunea transnistreană și de a contribui la armonizarea standardelor de sănătate între cele două maluri ale Nistrului prin întărirea analizei politicii de sănătate și a capacităților de planificare a acțiunilor printre autoritățile din domeniul sănătății, dar și prin îmbunătățirea serviciilor de sănătate publică și a acțiunilor privind bolile netransmisibile care să respecte orientările și standardele internaționale.
Beneficiari:
 

Populația Republicii Moldova, în special din regiunii transnistreană, cu accent special pe cele mai vulnerabile grupuri.

 

Realizări:
 

Proiectul a utilizat diverse formate de instrumente de construire a capacităților, cum ar fi cursuri, ateliere și grupuri de lucru, discuții la mese rotunde, școli de vară și conferințe. Mai mult de 450 de specialiști în domeniul sănătății de pe ambele maluri ale Nistrului au luat parte la activitățile de consolidare a capacității în timpul implementării proiectului. Grupurile țintă au avut parte de cel mai bun instructaj internațional disponibil, adaptat la nevoile specifice, și de cele mai bune practici și experiențe. 

Proiectul a contribuit la apropierea capacităților prin expunerea la standardele și directivele internaționale, în modul de furnizare și selecție a serviciilor - lucru esențial pentru îmbunătățirea sănătății populației. Inițiativa a atins mai multe obiective, cum ar fi: instruirea a 30 asistente medicale în Chișinău; acordarea unui curs de formare de 6 săptămâni de către Școala de Management în Sănătate Publică din Chișinău (SMSP); transpunerea măsurilor de control al tutunului pe malul stâng; armonizarea sistemelor de informare în domeniul sănătății.

Locație și contacte

Str. Sfatul Tarii 29, Chișinău
+373 22 83 99 70

Galerie foto și video