Asistență în implementarea programului „Misiunea Înalților Consilieri UE 2016 – 2018”

Guvernanță mai puternică
13 416 000 Euro
Consorțiul European condus de Business and Strategies in Europe S.A (Belgia)
2016 - 2018
Finalizat
Proiectul vizează consolidarea procesului de elaborare a politicilor la nivel sectorial, planificarea strategică și sporirea capacităților de gestionare a politicilor, sporirea cunoștințelor și conștientizării părților interesate cu privire la politicile, legislația și reglementările UE.

Proiectul implică circa 27 de Înalți Consilieri din partea Uniunii Europene pentru a sprijini Guvernul în implementarea Agendei sale de reformă; în special asistența acordată instituțiilor statului în ceea ce privește dezvoltarea capacităților necesare pentru punerea în aplicare a Acordului de Asociere (AA), inclusiv Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), precum și asigurarea activităților în etapa de post liberalizare a regimului de vize. În mod specific, proiectul vizează consolidarea procesului de elaborare a politicilor la nivel sectorial, planificarea strategică și creșterea capacităților de gestionare a politicilor, consolidarea cunoștințelor și conștientizării părților interesate cu privire la politicile, legislația și reglementările UE. Se oferă consiliere specifică pentru a asigura fezabilitatea politică, instituțională și financiară a reformelor, și pentru punerea lor în aplicare.

 

Realizări:

 

-  Consolidarea capacităților instituțiilor sectoriale în elaborarea politicilor;
-  Consolidarea capacităților de planificare strategică;
-  Consolidarea capacităților de gestionare a politicilor;
-  Creșterea cunoștințelor și a gradului de conștientizare a părților interesate cu privire la politicile, legislația și reglementările UE;
-  Fezabilitatea politică, instituțională și financiară avansată a reformelor planificate în sectoarele sprijinite, pentru a asigura punerea lor în aplicare efectivă.

Locație și contacte

Misiunea Înalților Consilieri ai Uniunii Europene
+373 22 204 737

Galerie foto și video