Apă curată pentru Cahul

Economie mai puternică
10 800 000 EUR
KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau
2014 - 2019
În curs de desfășurare
Acțiunea se concentrează pe extinderea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Cahul din sudul Republicii Moldova. Această activitate va aduce rezultate tangibile directe populației din regiunea Cahul. Această acțiune va sprijini implementarea Acordului de asociere UE-Moldova prin promovarea dezvoltării regionale și contribuția la conservarea, protecția, îmbunătățirea calității mediului în zona calității apei. Acțiunea propusă se va baza pe punerea în aplicare a priorităților naționale identificate în strategiile naționale relevante și în planurile de acțiune corespunzătoare ale acestora.

Beneficiari:

Cetățenii din Cahul și localitățile din jur.

 

Rezultate:

Proiectul are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din Cahul prin reducerea riscurilor pentru sănătate, precum și protejarea mediului și adoptarea unei utilizări mai inteligente a resurselor naturale. Obiectivele sunt în conformitate cu ODD relevante (de exemplu, sănătate bună și bunăstare, apă curată și canalizare, orașe și comunități durabile și acțiuni climatice).

Locație și contacte

Cahul

Galerie foto și video