Accesul femeilor la justiție: Realizarea prevederilor Convenției de la Istantul și a altor standarde europene privind egalitatea între femei și bărbați

Societate mai puternică
1 050 000 EUR
Consiliul Europei
2019 - 2021
În curs de desfășurare

Statele membre ale Consiliului Europei au obligația legală să asigure că toate persoanele aflate sub jurisdicția lor au acces efectiv, disponibil și eficient la justiție, că există un sistem de remedii pentru victime și că sistemul justiției este tras la răspundere pentru orice încălcare. 

Sistemele de justiție efective bazate pe standardele privind drepturile omului, supremația legii și valorile democratice sunt esențiale pentru a permite femeilor să devină parteneri egali în procesul decizional și de dezvoltare și să fie participanți informați în societățile lor. 

Proiectul vizează consolidarea accesului la justiție al femeilor, în special al femeilor victime ale violenței în conformitate cu Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei și contribuția la ratificarea Convenției de la Istanbul de către țările Parteneriatului Estic. 

Acesta abordează în mod indirect inegalitățile de gen din societate, în special vizibile în cazul femeilor victime ale violenței, luând în considerare specificitățile experiențelor și nevoilor femeilor și bărbaților în cadrul sistemului judiciar. În acest sens, proiectul vizează profesioniștii din domeniul juridic care se află în diferite etape ale lanțului judiciar și care interacționează cu femeile în căutarea unei căi de atac. 

Lipsa de cunoștințe privind instrumentele sensibile la gen și standardele europene privind egalitatea de gen și violența împotriva femeilor, cuplate cu stereotipurile persistente de gen în rândul profesioniștilor din domeniul juridic, contribuie la faptul că femeile nu se pot bucura pe deplin de drepturile lor și nu pot trăi o viață fără violență.

Beneficiari:

Academia de Justiție din Armenia

Academia de Justiție din Azerbaidjan

Institutul Național din Belarus pentru calificarea judecătorilor, procurorilor și profesiilor juridice

Înalta Școală de Justiție din Georgia și Procuratura din Georgia 

Institutul Național de Justiție din Republica Moldova

Școala Națională a Judecătorilor și Academia Națională a Procuraturii din Ucraina

 

Rezultate:

  • Pachetul privind programul educațional: axat pe crearea și înființarea unui program de mentorat în cadrul instituțiilor de formare pentru judecătorii și procurorii din țările Parteneriatului Estic pentru a construi competențe privind Convenția de la Istanbul și standardele privind egalitatea de gen.

  • Pachetul cadru al indicatorilor: include traducerea notei ghid "Cadru de indicatori pentru măsurarea accesului la justiție, inclusiv provocări specifice cu care se confruntă femeile" în toate cele șase limbi ale țărilor Parteneriatului Estic

  • Pachetul de asistență juridică: include o serie de 6 ateliere de lucru naționale pentru consilieri juridici și OSC, care oferă asistență juridică gratuită privind standardele Convenției de la Istanbul și barierele cu care se confruntă femeile în accesarea justiției.

  • Pachetul curricula educațională: axat pe integrarea dimensiunii de gen în curricula mai multor subiecte predate la nivel terțiar în țările Parteneriatului Estic

  • O conferință internațională privind statutul ratificării Convenției de la Istanbul în țările Parteneriatului Estic și cele mai bune practici/lecții din partea statelor membre CI.

Galerie foto și video