Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova

Societate mai puternică
4,900,000 Euro
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
2019 - 2021
În curs de desfășurare
Obiectivul general al proiectului este de a abilita cetățenii prin participarea constructivă a organizațiilor societății civile (OSC) la procesele decizionale locale, regionale și naționale.Implicarea cetățenilor în procesul de planificare, proiectare și furnizare a serviciilor publice le va permite să țină autoritățile publice responsabile și să reducă corupția.

Pentru implementarea proiectului, au fost selectate patru OSC pentru implementarea Programului de granturi locale care acționează la nivel regional și o OSC pentru creșterea potențialului de informare și comunicare. Acestea sunt: Pro Cooperare Regională și CASMED pentru regiunea Nord, Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă și ADR Habitat pentru regiuneaCentru, CRAION CONTACT-Cahul pentru regiunea Sud, Centrul European Pro-Europa în Comrat & Centrul CONTACT pentru regiunea ATU Găgăuzia, și Asociația Presei Independente pentru activități de informare și comunicare.

 

Organizațiile vor asigura următoarele în regiunea și domeniul lor de activitate respective:

 

 • asistență OSC-urilor locale pentru îmbunătățirea implicării cetățenilor în procesele de luare a deciziilor, inclusiv monitorizarea achizițiilor publice, lucrări de construcții publice și prestarea de servicii publice locale;
 • sub-grantare către OSC-uri locale, pentru a implementa proiecte de dezvoltare locală socio-economică și durabilă bazată pe necesitățile cetățenilor;
 • sprijinirea campaniilor de sensibilizare pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor publice;
 • facilitarea și favorizarea schimbului de experiențe și bune practici în materie de comunicare și conștientizare pentru furnizarea de servicii orientate către cetățeni.

 

Beneficiarii proiectului sunt:

 

 • Cetățenii – femei și bărbați, fete și băieți – din regiunile de dezvoltare Nord, Centru, Sud și Găgăuzia - ca beneficiari finali ai proiectului;
 • organizațiile societății civile, în special la nivel local;
 • organizații ale societății civile locale și regionale în comunicare și reprezentanții mass-media;
 • rețelele ale organizațiilor societății civile.

 

Ca rezultat al activităților, proiectul anticipează să atingă următoarele:

 

 • 1800 de cetățeni participă în procesele de planificare și activități de supraveghere legate de achizițiile, gestionarea, operarea și întreținerea serviciilor publice locale;
 • 600 de reprezentanți ai autorităților publice locale instruiți cu privire la abordarea participativă în procesele de planificare;
 • 3200 de cetățeni – inclusiv elevii din școlile publice – au o conștientizare sporită privind dezvoltarea durabilă, inclusiv serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare, managementul deșeurilor solide, energie și eficiența energetică, precum și impactul asupra schimbărilor climatice;
 • 240 de reprezentanți ai mass-media instruiți pentru a sensibiliza la nivel local și regional privind dezvoltarea durabilă și serviciile publice locale.

 

 

Locație și contacte

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
373 22 228319, + 373 22 000238

Galerie foto și video