Îmbunătățirea statisticii regionale în Republica Moldova

Guvernanță mai puternică
1 945 049 67 Euro
GFA CONSULTING GROUP GMBH
2014 - 2017
Finalizat
Obiectivul general al proiectului a fost să sprijine Moldova în avansarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale cu accent pe dezvoltarea politicii, cadrului legal și instituțional pentru o dezvoltare eficientă a regiunilor Moldovei.

Proiectul „Îmbunătăţirea statisticii regionale în Republica Moldova a fost structurat în 4 Componente, urmărind să ofere asistență tehnică atât producătorilor, cât și utilizatorilor statisticilor regionale.

Componenta 1: Identificarea scopurilor statisticii regionale

Componenta 2: Identificarea statisticilor și nivelelor necesare

Componenta 3: Elaborarea unor sisteme de colectare, procesare și punere la dispoziție a statisticilor regionale disponibile

Componenta 4: Dezvoltarea unor sisteme și proceduri pentru utilizarea statisticilor regionale pentru planificarea dezvoltării regionale, în scop de monitorizare și evaluare

 

Rezultate:

∙       Statistici regionale îmbunătățite - în conformitate cu standardele Eurostat pentru regiuni de nivel NUTS 2 și 3;

∙      Capacități validate între organele responsabile relevante pentru rezultatele de mai sus, inclusiv prin capacitatea de a produce, distribui și utiliza continuu statisticile regionale;

∙      Sistem și surse îmbunătățite pentru generarea de conturi regionale conform ESA 95.

Locație și contacte

Malina Mică, Chișinău

Galerie foto și video